L’ Associació de Comerciants de Torroella de Montgrí, Montgrí Comerç, és una associació sense ànim de lucre, creada l’any 1986, que es regeix per uns estatuts que tothom pot consultar, i amb l’objectiu de:

-Conservar i fomentar el caràcter tradicional de la vila com a centre comercial del territori.
-Col·laborar amb l’Ajuntament en totes aquelles tasques que afectin directa o indirectament amb una millora i promoció del comerç.

Som una Associació viva, amb empenta i amb visió de futur, que creu en la simbiosi del comerç tradicional amb les noves formes de distribució i comerç. Som els portaveus davant les administracions lluitant per aconseguir sempre el millor per als comerciants.

Dins el segon trimestre de cada any, convoquem l’Assemblea General, òrgan suprem de l’Associació, on per majoria decidim els assumptes propis com les quotes a satisfer, els membres de la Junta, s’estableixen línies generals d’actuació controlen l’activitat i gestió, es presenta el balanç i estat de comptes, s’estableixen grups de treball…

Econòmicament, des de l’any 1999 tenim un conveni de Col·laboració entre el Departament de Comerç de la Generalitat, l’Ajuntament de Torroella de Montgrí i la pròpia Associació de Comerciants que financia una bona part de les despeses anuals. Per la resta de despeses comptem amb les quotes dels associats, que actualment és de 160 € anuals.

L’Associació està formada per tots els membres associats, 95 membres aproximadament, i per una Junta Directiva, que ens regeix, administra i representa, i que es ratifica cada quatre anys.

Aquest any, 2018, s’ha configurat una nova Junta: Gent nova, gent jove, amb ganes de canvis i noves iniciatives.

La Junta està formada per:

  • Presidenta: Clara Garcia (La Bitlla)
  • Vicepresidenta: Mònica Gutiérrez (Pas a Pas)
  • Tresorer: Xavier Serra (Llibreria Elias)
  • Secretària: Magda Riera (Llibreria El Cucut)
  • Vocal: Robert Coll (Òptica Elisabet)
  • Vocal: Marta Sànchez: (Scrap les Parisinnes)
  • Vocal: Brigitte Compaña (Brigitte shop)
  • Vocal: Sandra Vilavedra (Pou Calçats)
  • Administrativa: Àngela Junquer

Estem a la vostra disposició.