CENTRE DE RECONEIXEMENTS MÈDICS EL CASTELL

Passeig Catalunya, 19 – baixos
17257 Torroella de Montgrí
Tel. 972 760 164
cmelcastell@yahoo.es
 
www.centremedicelcastell.com
 
Obrim els dissabtes al matí